PLATINUM BOX NG9500

Se compone de: 24 piezas
Mangos NG 1 y NG3.
Double Burr, Teddy Burr, Portas S, N, K + N80K, D + D50, D + D66, C + C20, T + T70, avellandor 10,4 Rotodrive, RDE 18 de exteriores.
Cuchillas N1, N2, S10, S20, S30, S150.
270 x 230 x 50 mm.